Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"
SONY DSC

Skrzydła życia

Tak brzmi tytuł II edycji konkursu fotograficznego dla młodzieży w wieku 13-18 lat z terenu powiatu poznańskiego, który ma na celu ukazanie problemu uzależnień i przemocy. Konkurs organizuje Stowarzyszenie „Alae” w Buku, a współorganizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji w Poznaniu oraz Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Buku. Honorowy patronat nad inicjatywą objął Jan Grabkowski, starosta poznański i Stanisław Filipiak, burmistrz Miasta i Gminy Buk.

Chodzi o zainteresowanie młodych ludzi, pedagogów, opiekunów i rodziców sprawą uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji, kwestią przemocy i sposobami zapobiegania temu zjawisku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace należy zgłaszać do 30 marca w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Ratuszowej 1 w Buku w kopercie z napisem „Konkurs fotograficzny”. Każdy autor może nadesłać więcej niż jedno zdjęcie. Organizator informuje, że fotografie muszą być pracami własnymi, nie mogą to być dzieła wcześniej publikowane oraz zgłaszane do udziału w innych konkursach. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż 30 kwietnia. Wymagania i dokładne informacje w regulaminie na stronie www.powiat.poznan.pl/konkurs-fotograficzny-3/

OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane