Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Kazimierz Graczyk

Urodził się 16 marca 1947 roku we wsi Łuczywno w województwie wielkopolskim. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Mieszka w Łodzi. Tu przepracował 40 lat jako ślusarz, także na stanowisku mistrza. Wiersze i opowiadania publikował w czasopismach „Twórczość Robotników”, „Nike”, „Nasze Życie”, „Odgłosy”, „Tygodnik Kulturalny”, „Iglica”, „Bez Przysłony”, „Czerwony Sztandar” (ukazuje się na Litwie), a także w almanachach literackich. Jest laureatem wielu konkursów literackich oraz autorem tomików wierszy „Trzecia zmiana” i „Rozterki”. Był członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Łodzi. Od wielu lat publikuje w „Filantropie” swoje wiersze i poczytne humoreski. „Uznaję to za szczególny zaszczyt – mówi – ponieważ miesięcznik ten jest przyjacielem wszystkich ludzi, a w szczególności niepełnosprawnych, którzy mogą się w nim szczerze wypowiadać, znaleźć zrozumienie i przyjaciół, wzmocnić poczucie własnej wartości”. Ostatnio internetowe radio „Lira” zaprasza go do udziału w swoich audycjach literackich. 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane