Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Marcin Bajerowicz

Redaktor naczelny miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Czasopismo to powołał do życia w 1994 roku. Z wykształcenia jest polonistą i krytykiem literackim. Przez wiele lat pracował w dzienniku „Głos Wielkopolski” oraz w pismach „Tydzień” i „Wprost”. Współpracował z wieloma czasopismami literackimi. Wydał książkowo zbiór swoich szkiców z dziedziny filozofii człowieka pod tytułem „Duch materialny”. W pracy dziennikarskiej zawsze była mu bliska problematyka ludzi wymagających pomocy, chorych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki reportażom na te tematy w „Głosie Wielkopolskim” organizował pomoc charytatywną dla wielu osób i rodzin w krytycznych sytuacjach życiowych. „Filantrop Naszych Czasów” to kontynuacja i rozwinięcie tej działalności. Za swoją pracę, a głównie za „Filantropa”, otrzymał w 2010 roku nagrodę „Dziennikarskie Koziołki”, przyznaną przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane