Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Radosław Jabłoński

Urodził się w Łodzi w 1977 roku. Ukończył szkoły o profilu specjalnym – podstawową i zawodową. Na jego niepełnosprawność składają się: znaczny deficyt wzroku, umiarkowane upośledzenie umysłowe, epilepsja i alergie. Przez trzynaście lat uczęszczał do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łodzi. Opuścił je, aby pomagać w pracy przy koniach jako wolontariusz. „Miłością mojego życia są konie – pisze. – Wybrałem stajnię najbliżej miejsca zamieszkania i poświęciłem tym istotom cały wolny czas. Kupiłem sobie konika Karo i to dla niego mieszkamy obecnie we wsi Popówek”. Interesuje go przyroda, elektronika, filmy fantastyczne, fotografika. A nade wszystko – współpraca z „Filantropem”. „Dzięki niej – pisze Radek – czuję się ważny, potrzebny innym, a co najważniejsze – zdrowy, bo odzyskuję siły i wiarę w normalne życie, współdziałając z niepełnosprawnymi i sprawnymi”. 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane