Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Projekt pod nazwą „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja projektu trwa od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W tym okresie zaplanowano wydanie dziewięciu numerów miesięcznika. Na harmonogram działań w ramach projektu składa się zamawianie i zbieranie materiałów reporterskich i fotoreporterskich, wykonanie zamówionych materiałów, analiza, ocena, dobór, adiustacja materiałów, redagowanie i nadzór, fotoskład, redakcja techniczna i przygotowanie do druku, co najmniej trzykrotna korekta każdego wydania miesięcznika, wydruk i oprawa introligatorska, kolportaż każdego wydania oraz opracowanie i analiza ankiety ewaluacyjnej.

W ramach projektu dotychczas ukazało się osiem numerów miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” (kwietniowy, majowy, czerwcowy, lipcowy, sierpniowy, wrześniowy, październikowy i listopadowy). Numer grudniowy ukaże się na początku grudnia. 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane