Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Fundator: Katarzyna Bajerowicz-Dolata

Przewodniczący Zarządu: Marcin Bajerowicz

Sekretarz Zarządu: Marta Wojewoda

Rada Fundacji: Teresa Adamska, Ewelina Węglewska, Tina Wieczorek 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane