Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Szkolenie „Dzieciństwo bez przemocy i lęku”

13 lutego 2016 roku w godzinach 10.00 – 18.00 w Publicznym Przedszkolu „Raz, dwa, trzy” przy ul. Młyńskiej 12a w Komornikach w powiecie poznańskim odbędzie się płatne szkolenie pod nazwą „Original Play. Dzieciństwo bez przemocy i lęku”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Poznański oraz Wójt Gminy Komorniki. Spotkanie jest adresowane do rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów.

Zajęcia poprowadzi mgr Jolanta Graczykowska, oficjalny przedstawiciel i koordynator „Original Play” w Europie, nauczyciel i terapeuta. Będą dotyczyły prezentacji idei oraz praktyki „Original Play”. Uczestnicy zapoznają się z teorią, wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach eksperymentalnych. Na zakończenie otrzymają certyfikaty ukończenia podstawowego kursu „Original Play”. Przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 300 złotych od osoby. Zapisy: 501 822 856, 512 113 876, info@uwolnijcialo.pl

RED. 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane