Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Zapytanie ofertowe – skład, druk i usługi księgowe

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej zapytania ofertowe dotyczące świadczenia usług składu i łamania, druku oraz obsługi księgowej w ramach projektu pod tytułem: „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UK/FnC/2019
dotyczące świadczenia obsługi księgowej projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/SKŁAD/FnC/2019
dotyczące świadczenia usługi składania czasopisma w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz zapytanie ofertowe 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/DRUK/FnC/2019
dotyczące świadczenia usługi wydruku czasopisma w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz zapytanie ofertowe 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane