Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Nazwa Funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł konkursu: „Pokonamy bariery” – konkurs nr 1/2020, kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

Nazwa zadania: Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”

Wartość dofinansowania w pierwszym okresie realizacji zadania: 

232 788,00 zł

Całkowita wartość projektu: 334 788,00 zł

Krótki opis zadania: 

Projekt polega na dostarczaniu osobom z niepełnosprawnościami informacji, m.in. o przysługujących im prawach i formach aktywizacji zawodowej oraz społecznej, a także na upowszechnianiu wiedzy na temat codziennego życia osób z niepełnosprawnością, osiągnięć twórczych osób z niepełnosprawnościami, ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości. Na łamach miesięcznika wypowiadają się osoby z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz opiekunowie i specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością. Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest publikowanie na łamach miesięcznika artykułów napisanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Do pobrania – załącznik w wersji PDF:

Plakat informacyjny dla pierwszego okresu finansowania zadania 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane