Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Na lepszą przyszłość Kasi i Jakubka

Proszę o pomoc finansową na rehabilitację i leczenie moich 4-letnich dzieci Kasi i Jakubka, bliźniąt wcześniaków urodzonych w 31 tygodniu ciąży w stanie bardzo ciężkim. Niedotlenienie, znieczulenie do porodu, wylewy do komór mózgowych – to wszystko spowodowało, że dzieci od urodzenia wymagają kompleksowej rehabilitacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Jakubek posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Wcześniactwo skutkuje u niego astmą, u obojga dzieci alergiami oddechowymi, niedoborem odporności, zaburzeniami sensorycznymi, lekkim niedosłuchem córki.

Dzieci wymagają wielu specjalistycznych kontroli: neurologa, alergologa, specjalisty rehabilitacji, laryngologa, kardiologa, chirurga, ortopedy i okulisty, gdyż dzieci przebyły retinopatię wcześniaczą. Miesięczny koszt wizyt i badań, który pokrywamy w większości z własnych środków, wynosi 500 złotych (cena prywatnej wizyty lekarskiej to koszt od 70 do 150 złotych). Leki i suplementy, które dzieci muszą przyjmować na stałe, kosztują około 200 złotych miesięcznie. Jakub wymaga terapii logopedycznej, psychologicznej i przede wszystkim kinezyterapii: basenu, hipo- i dogoterapii, PNF. Większość zajęć nie jest objęta refundacją NFZ lub nie ma miejsc na refundowane zajęcia albo jest ich zbyt mało. Kasia wymaga rehabilitacji ruchowej, terapii czaszkowo-krzyżowej i integracji sensorycznej wskutek nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej oraz zachowań autostymulujących.

Moim marzeniem jest także, aby dzieci mogły uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych w Kopalni Soli w Bochni celem leczenia dróg oddechowych. Koszt takiego pobytu to ponad 4000 złotych za dwójkę dzieci i opiekuna.

Dzieci uczęszczają do żłobka integracyjnego Fundacji Promyk Słońca, gdzie mogą korzystać z dogoterapii (koszt 200 złotych miesięcznie), muzykoterapii (koszt 160 złotych za jeden cykl obejmujący 3 miesiące), rehabilitacji ruchowej, zajęć plastycznych i manualnych. Koszt opłaty za żłobek to 558 złotych miesięcznie razem z wyżywieniem. Oprócz tego opłacam rehabilitację dzieci w Fundacji „Krzyś”. W zależności od liczby zajęć jest koszt w granicach 800-1200 złotych miesięcznie. Dzieci noszą także wkładki ortopedyczne. Za ich dopasowanie i konsultację płacę co dwa miesiące 160 zlotych. Koszt odpowiednich butów wynosi minimum 100 złotych za jedną parę. Dzieci potrzebują stałej uwagi, stymulacji i ćwiczeń, aby w przyszłości nie miały trudności w szkole, ze zdrowiem, rozwojem i niepełnosprawnością.

Minimalizowanie skutków wcześniactwa jest możliwe, lecz kosztowne. Niestety, jestem zatrudniona tylko na pół etatu, co i tak z największym trudem łączę z opieką nad dziećmi. Nasza sytuacja materialna jest bardzo trudna. Ponad 2600 złotych wynoszą same opłaty i rachunki, na życie pozostaje nam około 1500 złotych miesięcznie, a mamy na utrzymaniu troje dzieci (bliźnięta mają starszego brata gimnazjalistę).Dlatego gorąco proszę o dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci, aby mimo przegranego startu w życie miały lepszy start w przyszłość.
Wpłaty można kierować na nr subkonta 51 2490 0005 0000 4610 21141109 tytułem „na leczenie Kasi i Jakubka Nowackich (024)”, Stowarzyszenie na Rzecz Bliźniąt „Podwójny Uśmiech”, KRS 0000206719
www.blizniaki.net ,www.wczesniaki.blogspot.com

 

AGNIESZKA NOWACKA 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane