Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Proszę o pomoc dla Mirka

Proszę o pomoc dla mojej rodziny, która jest w krańcowo trudnej sytuacji finansowej. Ojciec Jerzy jest bezrobotny. Otrzymujemy świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego 23-letniego syna Mirka, który ma rentę socjalną. Łączny dochód naszej rodziny na miesiąc to około 2 tysiące złotych. A koszty związane z opieką i pielęgnacją Mirka wynoszą około tysiąc złotych miesięcznie. Mamy także na utrzymaniu 9-letniego syna Kamilka, który uczęszcza do drugiej klasy. Tym trudniej nam poszukać pomocy, że nie mamy dostępu do Internetu.

Mirek cierpi na encefalopatię z głębokim upośledzeniem umysłowym, padaczkę, porażenie mózgowe czterokończynowe, nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, wymaga noszenia pieluch dla dorosłych. Posiada znaczny stopień niepełnosprawności o symbolu 01-U, jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. Nie ma żadnego kontaktu z otoczeniem, jest niepiśmienny i nie potrafi liczyć. W 2009 roku w trosce o syna my, rodzice, ubezwłasnowolniliśmy go, a jego opiekunem prawnym jestem ja, matka Zofia Włodarz. Opiekuję się Mirkiem codziennie, w dzień i w nocy od 23 lat, od momentu jego urodzenia.

Zwracam się z wielką prośbą o pomoc finansową głównie na zakup pieluch dla Mirka. Chłopak ma dofinansowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup 60 sztuk pieluch miesięcznie, a faktycznie miesięcznie zużywa ich ponad 100, gdyż miewa często biegunki. Tego budżet domowy nie wytrzymuje. Proszę też o wsparcie w dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla Mirka, aby mu pomóc w jego schorzeniach, a mnie w podołaniu ciężkim, codziennym obowiązkom.

Ludzi dobrej woli prosimy o wpłaty na konto:
Credit Agricole Bank Polska S.A. 84-1940-1076-5585-2058-0000-0000.

ZOFIA WŁODARZ 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane