Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Zosia przeszła pięć operacji

Zosia urodziła się 21 października 2006 roku z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Następstwem tych wad jest porażenie wiotkie kończyn dolnych, pęcherz neurogenny, częściowy zanik nerwów wzrokowych, padaczka oraz problemy ortopedyczne, gastrologiczne i hormonalne. Zosia przeszła już pięć operacji, kilkadziesiąt hospitalizacji i wiele badań.

Przyjmuje wiele leków, wymaga co trzy godziny cewnikowania pęcherza, aby zapobiec uszkodzeniu nerek. Mimo tych wszystkich zabiegów nasza córka jest dzieckiem pogodnym i radosnym. Jej mocne strony to dobrze rozwinięta komunikacja słowna, duża ciekawość i niezależność w poruszaniu się na wózku aktywnym.

Jednak rozwijanie jej potencjału wymaga od nas znacznych nakładów finansowych. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia wymaga stałej kontroli u licznych specjalistów: neurologa, neurochirurga, chirurga, ortopedy, urologa, nefrologa, gastrologa, endokrynologa, okulisty, psychologa dziecięcego. Poradnie specjalistyczne i ośrodki rehabilitacyjne, do których uczęszczamy, znajdują się w Szczecinie i Poznaniu, co wiąże się z dużym kosztem dojazdów.

Aby utrzymać dobry stan zdrowia i prawidłowy rozwój psychoruchowy, Zosia wymaga pionizacji. Codzienna pionizacja zapewnia liczne korzyści dla zdrowia i rozwoju dziecka: zapobiega deformacjom kończyn i kręgosłupa oraz odwapnieniu kości, zapewnia prawidłowy odpływ moczu i pracę jelit, a także przyczynia się do rozwoju psychospołecznego. Obecny pionizator, w którym Zosia stała i nauczyła się poruszać, jest już za mały. Niezbędny jest zakup nowego sprzętu do pionizacji.

Obecnie Zosia osiągnęła wiek i umiejętności, które pozwoliłyby jej korzystać z aparatów, które oprócz pionizacji zapewniłyby jej także możliwość chodu, w sposób najbardziej zbliżony do chodu fizjologicznego. Cena aparatów do chodu naprzemiennego to jednak koszt rzędu 30.000 złotych. Wydatek ten znacznie przekracza nasze możliwości finansowe. Udało się nam uzyskać na ten cel dofinansowanie NFZ w kwocie 3.000 złotych, natomiast nie otrzymamy dofinansowania z PCPR ze względu na brak środków finansowych z PFRON w tym roku.

Prosimy o pomoc. Każda kwota dofinansowania przybliży nas do zakupu sprzętu, który pozwoli naszej córce na wykonanie pierwszych kroków. Wpłaty można kierować na konto: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, ulica Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. 61-1060-0076-0000-3310-0018-2660, tytułem 5991- Okulewicz Zofia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

 

PAWEŁ I MAŁGORZATA

RODZICE 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane