Przekaż 1% podatku

Zachęcamy do wsparcia poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Fundacji. Można to uczynić wpisując numer KRS 0000271857 w rocznym zeznaniu podatkowym. Twój 1% podatku pomoże nam jeszcze skuteczniej walczyć o równe prawa osób z niepełnosprawnościami popularyzując ich osiągnięcia twórcze. Środki pozyskane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczymy na wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, a także na kolejne publikacje książkowe.