Komu pomagamy?

Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej poprzez publikowanie na łamach miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” ich własnych listów-apeli o pomoc kierowanych do czytelników czasopisma. W ten sposób popularyzujemy i rozwijamy ideę społecznej samopomocy.

Udzielamy również wsparcia polegającego na dostarczaniu rzetelnych informacji dotyczących metod i form rehabilitacji oraz terapii wdrażanych w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i innych tego typu placówkach. Pomagamy również koncentrować uwagę na występujących barierach oraz na potrzebie tworzenia otoczenia dostępnego dla wszystkich, bez względu na wiek, narodowość, status materialny czy poziom sprawności.

Organizujemy osobom z niepełną sprawnością spotkania autorskie oraz inne wydarzenia, których celem jest prezentacja i szeroko pojęta promocja ich dokonań twórczych. Przede wszystkim jednak każdego miesiąca dajemy uczestnikom placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych z różnych stron kraju miejsce na łamach naszego miesięcznika, aby mogli się wypowiedzieć o swoich marzeniach, pasjach, życiowych osiągnięciach i planach, czyli dzielić się z czytelnikami tym, co dla nich najważniejsze. Możliwość publikowania na łamach miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” własnych tekstów jest dla nich niezastąpioną formą rehabilitacji i integracji, a dla całego społeczeństwa – szansą poznania myśli i przeżyć osób z niepełnosprawnościami.