Obowiązek informacyjny

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Nazwa Funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Tytuł konkursu: „Pokonamy bariery” – konkurs nr 1/2020, kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

 

Nazwa zadania: Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”

 

Wartość dofinansowania w pierwszym okresie realizacji zadania: 

232 788,00 zł

Całkowita wartość projektu: 334 788,00 zł

 

Wartość dofinansowania w drugim okresie realizacji zadania: 

244 604,00 zł

Łączna wartość dofinansowania w pierwszym i drugim okresie:

477 392,00 zł 

Całkowita wartość projektu: 682 392,00 zł

 

Wartość dofinansowania w trzecim okresie realizacji zadania:

258 448,00 zł

Łączna wartość dofinansowania w pierwszym, drugim i trzecim okresie:

735 840,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 043 840,00 zł

 

Krótki opis zadania: 

Projekt polega na dostarczaniu osobom z niepełnosprawnościami informacji, między innymi o przysługujących im prawach i formach aktywizacji zawodowej oraz społecznej, a także na upowszechnianiu wiedzy na temat codziennego życia osób z niepełnosprawnością, osiągnięć twórczych osób z niepełnosprawnościami, ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości. Na łamach miesięcznika wypowiadają się osoby z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz opiekunowie i specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością. Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest publikowanie na łamach miesięcznika artykułów napisanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Do pobrania – plik w formacie PDF:

Plakat informacyjny dla pierwszego okresu finansowania zadania

Plakat informacyjny dla drugiego okresu finansowania zadania

Plakat informacyjny dla trzeciego okresu finansowania zadania

 

Do pobrania – plik w formacie DOC:

Plakat informacyjny dla pierwszego okresu finansowania zadania

Plakat informacyjny dla drugiego okresu finansowania zadania

Plakat informacyjny dla trzeciego okresu finansowania zadania