Aktualności

Więcej o: Nabór kandydatów do Rady

Nabór kandydatów do Rady

Jan Grabkowski, starosta poznański ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty m.in. w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, oceny realizacji programów, opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu.

Czytaj więcej „Nabór kandydatów do Rady”

Więcej o: Dla wnikliwych badaczy

Dla wnikliwych badaczy

Prace magisterskie związane z zagadnieniem niepełnosprawności, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę osób z niepełnosprawnościami mogą być zgłaszane do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Czytaj więcej „Dla wnikliwych badaczy”

Więcej o: Lubisz podróże? Zgłoś się na konkurs!

Lubisz podróże? Zgłoś się na konkurs!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tytuł XXI edycji konkursu brzmi: „Życie jest podróżą”, a termin składania prac konkursowych upływa 30 września. Konkurs adresowany jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz do mieszkańców domów pomocy społecznej.

Czytaj więcej „Lubisz podróże? Zgłoś się na konkurs!”

Więcej o: PTTK zaprasza na rajd turystyczny

PTTK zaprasza na rajd turystyczny

Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań – Nowe Miasto, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, Klub HDK PCK „Zdrowie” przy Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz „Pasieka pod lasem”, prowadzona przez Jarosława Kapczyńskiego, zapraszają do uczestnictwa w XV Ogólnopolskim Nadwarciańskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK oraz ich sympatyków.

Czytaj więcej „PTTK zaprasza na rajd turystyczny”