Współpraca

Zapraszamy uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z różnych stron kraju do nadsyłania własnych tekstów, wierszy, opowiadań, autobiografii, zdjęć lub innych form artystycznego wyrazu. Z przyjemnością zaprezentujemy Państwa dokonania na łamach naszego miesięcznika. 

Zachęcamy do współpracy także terapeutów, organizacje pozarządowe i inne podmioty zajmujące się edukacją, rewalidacją, rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami do przekazywania za pośrednictwem naszego miesięcznika informacji o akcjach, wydarzeniach i inicjatywach ukierunkowanych na integrację oraz na budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełną sprawnością w społeczeństwie. Teksty i relacje z wydarzeń wraz ze zdjęciami (o objętości nie mniejszej niż 1 MB każde) prosimy nadsyłać na adres e-mail podany na podstronie „Kontakt” – link do podstrony.