„Filantrop” z certyfikatem PILGRIM

Kobieta stojąca przed stołem prezentuje działania PILGRIM i nasz miesięcznik. Na stole leżą książki i czasopisma.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza Fundacja została przyłączona do Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM z siedzibą w Austrii. W sobotę 3 czerwca w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni przedstawiciele MSP PILGRIM wyróżnili certyfikatami kolejne instytucje i organizacje, które zostały włączone do niej, w tym naszą Fundację „Filantrop”, docenioną za inicjatywy popularyzujące dorobek twórczy.

MSP PILGRIM akcentuje idee zrównoważonego rozwoju, ekologii, ekonomii oraz socjalizacji, które łączy duchowość w edukacji i procesie wychowania. PILGRIM działa od 20 lat, a jego założycielem jest dr Johann Hisch. Prekursorem PILGRIM w Polsce był śp. Krzysztof Lausch. Przez te dwie dekady certyfikowanych zostało łącznie 314 szkół i instytucji. PILGRIM to także ekumenizm i międzyreligijność będące akcentem prawa do indywidualności, a zwłaszcza bezwzględnego poszanowania ludzkiej godności i odmienności. Szacunek ten wyraża się w uważnym słuchaniu głosu najsłabszych – dzieci i dorosłych chorych, z różnymi niepełnosprawnościami czy też z deficytami socjalnymi, które utrudniają czynne funkcjonowanie w środowisku społecznym. Znany polski pedagog Janusz Korczak mawiał, że „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Jednak, aby dzieci mogły się uśmiechać i czerpać z wzrastania w duchu miłości, prawdy i piękna, niezbędne są właściwie skoordynowane oraz systematycznie prowadzone działania edukacyjne i wychowawcze. Takie właśnie działania realizują certyfikowane podmioty.

Dr Johann Hisch, któremu towarzyszył Polak mieszkający w Austrii – dr Piotr Kubiak, w swoim wystąpieniu podkreślił, że świat zaczyna się w człowieku i skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania – kim jesteśmy, czym jest świat, co sprawia, że żyjemy? Pytania zadawane przez naukę brzmią: kto, co, kiedy, jak i gdzie?, zaś pytania zadawane przez religię – skąd, dokąd, dlaczego? Zatem pedagogika PILGRIM nie tylko akcentuje prawo do indywidualności, poszanowania ludzkiej godności i odmienności, lecz również stawia sobie pytania, które pomagają w szerszym kontekście znaleźć odpowiedź, w jaki sposób wspierać człowieka, aby mógł jak najpełniej rozwijać się duchowo.

Po krótkim wprowadzeniu każda z certyfikowanych instytucji miała możliwość przedstawienia najważniejszych działań wpisujących się w idee PILGRIM. Certyfikaty, pamiątkowe płytki ceramiczne i znaczki z logotypem PILGRIM, książki oraz winorośle otrzymały następujące placówki: Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Mściszewicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Podjazach, Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu, Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni oraz nasza Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. Certyfikat otrzymała również Magdalena Wąsik-Kowalska, nauczycielka Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, która została uroczyście mianowana ambasadorką PILGRIM. Certyfikaty wręczali: ks. prof. Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, dr Johann Hisch, założyciel PILGRIM, dr Piotr Kubiak i Stefan Sampt (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems) oraz Lidia Wojsznis, przedstawicielka Zarządu PILGRIM-POLSKA.

Cieszymy się, że docenione zostały nasze działania skoncentrowane na upowszechnianiu idei podmiotowego traktowania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i na edukacji w zakresie ich potrzeb. Wydawany od blisko 30 lat miesięcznik „Filantrop Naszych Czasów”, zwany w podtytule „Pismem Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych”, jest głosem środowiska tych osób. Dzięki czasopismu mogą swobodnie wypowiadać się o swoich sukcesach, marzeniach, planach, a także o trudnościach wynikających z długotrwałej choroby bądź niepełnosprawności. Laudację podczas certyfikacji wygłosił dr Piotr Kubiak, za co najserdeczniej dziękujemy.

Po części oficjalnej wydarzenia uczestnicy przeszli przed budynek szkoły, gdzie rozpoczął się szkolny festyn „Gdyńskiego Katolika”. W sali gimnastycznej odbywały się pokazy sztuk walki. Były występy kaszubskie uczniów klas I – III, pokazy taneczne, gry na gitarze oraz flecie, kiermasz książek i gier, zabawa fantowa, symulator dachowania, prezentacje straży pożarnej, stanowisko szachowe, a także kwesta na rzecz szkoły i parafii w Oziornoje w północnym Kazachstanie. Nie zabrakło również poczęstunku – chętni mogli skosztować między innymi ciast i kawy z Etiopii.

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni jest jedną z najlepszych szkół katolickich w Polsce. Kształci dzieci i młodzież w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym. Współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi realizując projekty ukierunkowane na integrację młodzieży ze społecznością lokalną, tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy o otaczającym świecie.

Certyfikat PILGRIMpobierz plik w wersji PDF

 

Tekst i zdjęcie: Karolina Anna Kasprzak.