Nasi darczyńcy

Darowizny na cele statutowe naszej Fundacji przekazały następujące podmioty:

Neurologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań Klinicznych im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej – to miejsce, w którym prowadzona jest kompleksowa, monitorowana opieka i leczenie ostrych rzutów stwardnienia rozsianego, długotrwałe leczenie modyfikujące przebieg choroby, a także wsparcie psychologiczne i rehabilitacyjne. Neurologiczny NZOZ mieści się w Plewiskach koło Poznania. Prowadzone jest w nim również leczenie odkleszczowych zakażeń układu nerwowego, w tym boreliozy. W Ośrodku funkcjonuje między innymi poradnia neurologiczna, świadczone są konsultacje neuropsychologiczne, kompleksową pomoc mogą uzyskać w tej placówce osoby z chorobą Alzheimera i ich najbliżsi. Każdy pacjent objęty jest najstaranniejszą troską i uwagą personelu. Więcej informacji o działalności Neurologicznego Niepublicznego ZOZ w Plewiskach można znaleźć na stronie internetowej placówki – link do strony

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – to ogólnopolska organizacja pozarządowa, która została założona w 1998 roku, a jej celem jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie w edukacji oraz niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja ma licznych podopiecznych: dzieci z wadami serca, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, epilepsją i chorobami nowotworowymi. Organizacja przekazuje pieniądze na ich leczenie oraz rehabilitację, prowadzi trzy ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci. Refunduje zakup lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz pomocy edukacyjnych. Więcej informacji o działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” można znaleźć na stronie internetowej organizacji – link do strony.

 

TFP sp. z o.o. Producent tektury falistej i opakowań – to samodzielna firma rodzinna założona w 1992 roku, której prezesem jest Lucjana Kuźnicka-Tylenda. Produkuje opakowania z tektury litej i falistej, opakowania do warzyw i owoców, dla e-commerce, sieci handlowych, mięs czy drobiu. Opakowania tej firmy z powodzeniem zastępują plastik, są ekologiczne, trwałe i rzetelnie wykonane. TFP sp. z o.o. to firma, która chętnie i systematycznie włącza się w różnego typu akcje dobroczynne, pomaga organizacjom pozarządowym, ośrodkom i placówkom terapeutycznym, promuje sport, kulturę i oświatę. Jest to firma w najwyższym stopniu przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na stronie internetowej firmy – link do strony