O projekcie

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” realizuje projekt pod tytułem: „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – w ramach konkursu pod nazwą: „Pokonamy bariery” na realizację zadań zlecanych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informacje na temat dofinansowania projektu ze środków PFRON zostały zamieszczone na podstronie „Obowiązek informacyjny” – link do podstrony.

Ponadto projekt jest finansowany ze środków Powiatu Poznańskiego – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022. Na realizację wyżej wymienionego projektu w 2022 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 50 tysięcy złotych. Termin realizacji projektu: 14 lutego 2022 – 30 listopada 2022. Wymagany wkład własny do projektu stanowią środki pozyskane z darowizn oraz z wpłat z tytułu 1% podatku.