Przekaż 1,5% podatku

Zachęcamy do wsparcia poprzez przekazanie 1,5% podatku na rzecz naszej Fundacji. Można to uczynić wpisując numer KRS 0000271857 w rocznym zeznaniu podatkowym. Twoje 1,5% podatku pomoże nam jeszcze skuteczniej walczyć o równe prawa osób z niepełnosprawnościami popularyzując ich osiągnięcia twórcze. Środki pozyskane z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczymy na wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, a także na kolejne publikacje książkowe.