Prenumerata

Miesięcznik „Filantrop Naszych Czasów” można otrzymać bezpłatnie, drogą pocztową na wskazany adres. Czasopismo systematycznie dociera do warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, zespołów szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, bibliotek, instytucji pomocy społecznej oraz do osób indywidualnych.

Na terenie Poznania miesięcznik jest dostępny między innymi w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8, w sklepie ortopedyczno-rehabilitacyjnym przy ulicy Kraszewskiego 8 oraz w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Lindego 4. Przedstawicieli placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych i innych instytucji, a także osoby prywatne zainteresowane bezpłatną prenumeratą miesięcznika prosimy o kontakt.