OPP

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Poniżej zamieszczamy sprawozdania z działalności w poszczególnych latach, sprawozdania finansowe, bilansy, rachunki zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

ROK 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

ROK 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

ROK 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat 

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2015

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego, Informacje ogólne

Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacje uzupełniające do bilansu

Rok 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek wyników

Bilans