Opieka wytchnieniowa w Lisówkach

Zdjęcie przedstawia dłonie dwóch osób położone na kolanach.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w powiecie poznańskim od 1 kwietnia tego roku realizuje program pod nazwą: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa w tym zakresie została zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim i przewiduje przeznaczenie na ten cel blisko 400 tysięcy złotych. 

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program jest kierowany do mieszkańców powiatu poznańskiego – opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i potrzebują stałej, całodobowej opieki. Program daje możliwość czasowego odciążenia od codziennych obowiązków wynikających ze sprawowania opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację. Pobyt osoby z niepełnosprawnością przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką wykwalifikowanego personelu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach jest całkowicie bezpłatny.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami – to grupa wymagająca szczególnego wsparcia w zapewnianiu systematycznej opieki osobom zależnym. Niejednokrotnie rezygnują z aktywności zawodowej i społecznej, zaniedbują potrzeby pozostałych członków rodziny i własne po to, aby osoba z niepełnosprawnością miała zapewnione godne warunki życia. Kondycja zdrowotna opiekuna z czasem ulega pogorszeniu, dlatego niezwykle ważne jest wygospodarowanie czasu na regenerację, odpoczynek czy zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne niezbędne dla poprawy stanu zdrowia. Pomóc ma w tym program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Aby przystąpić do programu, należy zapoznać się z zasadami realizacji dostępnymi na stronie www.dpslisowki.powiat.poznan.pl w zakładce „Opieka wytchnieniowa”, wypełnić dokumenty dotyczące przystąpienia do programu (formularze do pobrania na wyżej wymienionej stronie) oraz dołączyć do nich kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji programu uzyskać można kontaktując się z Piotrem Rejmakiem: tel. (61) 814 80 49, e-mail: opieka.wytchnieniowa@dpslisowki.pl

 

Opracowanie: redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Zdjęcie: https://pixabay.com