Lubisz podróże? Zgłoś się na konkurs!

Zdjęcie przedstawia wyłożone na stole prace plastyczne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tytuł XXI edycji konkursu brzmi: „Życie jest podróżą”, a termin składania prac konkursowych upływa 30 września. Konkurs adresowany jest do uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz do mieszkańców domów pomocy społecznej.

Celem konkursu jest promocja dokonań twórczych osób z niepełnosprawnościami oraz popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji społecznej. Dzięki temu przedsięwzięciu osoby z niepełną sprawnością mają szansę zaprezentowania własnego dorobku przed szerokim kręgiem odbiorców, sprawdzenia własnych możliwości i ukierunkowań artystycznych w wybranej przez siebie dziedzinie, a także nawiązania i podtrzymania kontaktów z innymi. Zgłoszenia prac do konkursu przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Funduszu. Prace należy składać w oddziałach wojewódzkich PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w konkursie.

Konkurs obejmuje następujące kategorie prac: malarstwo i witraż (dopuszczalne techniki wykonania prac: akwarele, pastele, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu, jak np. płótno, papier, tkanina, szkło lub płyta), rysunek i grafika (dopuszczalne techniki: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne, np. drzeworyt i linoryt), rzeźba kameralna i płaskorzeźba (dopuszczalne techniki: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych), tkanina i aplikacja (dopuszczalne techniki: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty) oraz fotografia.

Nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim i centralnym konkursu można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu (na etapie wojewódzkim bądź centralnym) na stronie internetowej Funduszu. Szczegółowych informacji o konkursie, w tym o warunkach uczestnictwa, udziela Agata Tomasik, pracownik Biura ds. Komunikacji, tel. 538 189 757, e-mail: agata.tomasik@pfron.org.pl Można je uzyskać również w oddziałach wojewódzkich PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówki.

 

Opracowanie: redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Zdjęcie poglądowe pochodzi ze strony: https://pfron.org.pl