Więcej o: Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO

Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane dofinansowywane ze środków PFRON mogą do dnia 19 października 2022 r. składać wnioski o zwiększenie dofinansowania. Uprawnione do wnioskowania są organizacje, które zawarły umowy wieloletnie w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019) i konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020). 

Czytaj więcej „Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO”