Biegiem po pracę

Dwie kobiety rozmawiają przy stoliku, na którym wyłożone są broszury informacyjne.

Kolejka oczekujących ustawiła się pod drzwiami sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. W poniedziałek 5 grudnia odbyła się tam giełda pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a partnerem – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Giełda pracy została zorganizowana w ramach projektu pn. „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

– Nasz projekt koncentruje się na umożliwianiu osobom z niepełnosprawnością zdobycia określonych umiejętności i kwalifikacji, aby mogły odnaleźć się na rynku pracy. Organizujemy dla tychże osób pozostających bez pracy kursy i szkolenia oraz płatne staże, jak również zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika czy kreatora kariery. Podczas dzisiejszej giełdy pracy do dyspozycji zainteresowanych są oferty pracy administracyjnej w urzędach oraz różnego typu oferty zatrudnienia uwzględniające możliwości psychofizyczne pracowników – mówi Marta Jastrzębska z Fundacji FAZON.

W sali szybko zrobiło się tłoczno. Wśród poszukujących pracy były osoby, które przyszły z gotowym CV, jak również takie, które najpierw chciały zorientować się, jakiego rodzaju pracę i na jakich warunkach oferują konkretni pracodawcy. Każdy mógł podejść do stolika wybranego pracodawcy bądź przedstawiciela instytucji publicznej i wypytać o wszelkie szczegóły. Bogatą ofertę informacyjną w zakresie praw przysługujących osobom z niepełnosprawnościami oraz możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotował Oddział Wielkopolski PFRON. Do przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podchodziły osoby zainteresowane przede wszystkim orzecznictwem emerytalno-rentowym, ale i szansą podjęcia pracy w tej instytucji.

– Ukończyłam szkołę policealną o kierunku technik administracji. Mam też doświadczenie w handlu i gastronomii. Kilka lat temu zachorowałam i z tego powodu zaprzestałam aktywności zawodowej. Po zakończeniu pobytu w szpitalu, gdy mój stan zdrowia się ustabilizował, rozpoczęłam poszukiwanie pracy. Parę razy zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. W jednym miejscu obiecano mi nawet zatrudnienie, ale gdy przyniosłam dokumenty związane z podjęciem pracy i pracodawca zobaczył w moim orzeczeniu o niepełnosprawności wpisany kod 02-P (problemy zdrowia psychicznego, przyp.red.), to na obietnicy się skończyło. Podobno nie spełniałam wymogów. Szukam tu pracy i mam nadzieję, że uda mi się ją znaleźć. Rozmawiałam już z jedną panią i może spróbuję jako salowa w szpitalu. Nie boję się wyzwań, chcę pracować – mówi Agnieszka.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oferuje osobom bezrobotnym pomoc w znalezieniu pracy, uzyskaniu kwalifikacji zawodowych i rozpoczęciu działalności gospodarczej, a pracodawcom w zakresie bezpłatnego pośrednictwa pracy, wsparcia w procesach rekrutacyjnych czy w obsłudze kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Jeśli osoba bezrobotna przed 30 rokiem życia podejmie pracę po raz pierwszy, to pracodawca ją zatrudniający może ubiegać się o refundację kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną w wieku 50+ może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia. To przykładowe formy wsparcia w powrocie na rynek pracy.

Firma „Lavoro” sp. z o.o. poszukiwała kandydatów na stanowisko pracownik produkcji. Do obowiązków pracownika należą prace związane ze wsparciem produkcji, kontrola jakości produkowanych elementów oraz utrzymanie czystości stanowiska pracy. Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, chęć do pracy, skrupulatność, odpowiedzialność i samodzielność. Zainteresowani mogą przesyłać CV na adres: praca@lavoro.com.pl

Salowych i salowe do szpitali rekrutowała stacjarekrutacja.pl Pracodawca zapewnia środki ostrożności, pracę w bezpiecznych dla zdrowia warunkach, wsparcie doświadczonych przełożonych, a także możliwość długotrwałej współpracy. Zainteresowani mogą kontaktować się telefonicznie: 510 013 640.

Prezentował się również będący w fazie przygotowawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Poznaniu. W ZAZ Poznań będzie można pracować przy pakowaniu produktów, w palarni kawy i kawiarni, przy niszczeniu dokumentów, w pralni ekologicznej. Zapewnione będzie stałe zatrudnienie, rehabilitacja oraz dobre warunki pracy. Dodatkowych informacji dotyczących ZAZ Poznań udziela przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych Przemysław Piechocki, e-mail: przemyslaw.piechocki@spoldzielnie.org

 

Tekst i zdjęcie: Karolina Anna Kasprzak