Dlaczego warto dbać o wzrok?

Grafika przedstawia symbol oka, pod którym znajduje się w kolorze pomarańczowym nazwa konkursu Foto Oko. Na samym dole grafiki umieszczono logotypy instytucji organizujących konkurs.

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Niewidomych zaprasza studentów, a także młodzież niewidomą i słabowidzącą, która kształci się w ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie Wielkopolski, do udziału w konkursie pod tytułem: „FOTO OKO. Dlaczego warto, trzeba i należy dbać o wzrok”.

Celem konkursu jest promocja profilaktyki wzroku oraz kształtowanie wśród studentów i młodzieży pozytywnych postaw w odniesieniu do ludzi z niepełnosprawnością narządu wzroku. Konkurs polega na nadesłaniu na adres poczty elektronicznej: bon@ue.poznan.pl zdjęcia związanego z tematem profilaktyki wzroku, prezentującego próbę uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń dotyczących wzroku. Zdjęcie powinno też ilustrować, dlaczego warto dbać o wzrok, zwracać uwagę na korzyści, jakie daje człowiekowi prawidłowy wzrok. Fotografie należy nadsyłać do 28 lutego 2023 roku. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Przesłany plik fotografii może być zapisany w formacie JPG oraz PNG, ponadto musi mieć nie więcej niż 10 MB, a nie mniej niż 3 MB, i rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. Ponadto fotografia musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych oraz nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu. Link do pliku z regulaminem konkursu. Na tej stronie znajdą Państwo również formularz oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać wraz ze zdjęciem. Link do pliku z formularzem oświadczenia

 

Źródło i grafika: PFRON.