Hortiterapia łączy ludzi

Zdjęcie przedstawia Ogród Wraże im. Joanny Krause

Po dwóch latach przerwy spowodowanej stanem epidemii do letnich wydarzeń o charakterze naukowo-warsztatowym powróciła konferencja pod tytułem: „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”. Piąta edycja tego wydarzenia odbyła się 24 sierpnia w Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 159. Towarzyszyło jej otwarcie Ogrodu Wrażeń im. Joanny Krause.

Organizatorem konferencji była Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego. Sponsorami byli: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych i Państwowy Instytut Badawczy – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Patronami medialnymi: portal internetowy podosłonami.pl i magazyn „Działkowiec”.

Uczestników spotkania powitała prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska-Bródka. Przyjechali goście nie tylko z Poznania i okolic, ale także z: Krotoszyna, Kościana, Lublina, Sandomierza, Szczecina, Śremu, Wrześni, Zielonej Góry oraz wielu innych miejscowości – łącznie 130 osób. Byli to naukowcy, pracownicy ogrodów botanicznych, absolwenci sześciu edycji studiów podyplomowych z zakresu hortiterapii, realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym, przedstawiciele instytucji publicznych oraz pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, terapeuci i specjaliści. Hortiterapia – jak trafnie zauważyła prof. Krzymińska-Bródka – łączy ludzi, sprzyja poprawie relacji społecznych, zdrowia fizycznego i psychicznego.

Jako pierwsza głos zabrała mgr inż. Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, która scharakteryzowała założenia konkursu „Zielony Poznań”. Celem tegoż konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki terenów zieleni w miejscu zamieszkania. Prelegentka ukazała na slajdach dokumentację fotograficzną konkursu, dzięki czemu można było zobaczyć, w jaki sposób mieszkańcy Poznania zdobią roślinami swoje balkony, uprawiają warzywa i kwiaty.

Uczestnicy wszystkimi niemal zmysłami chłonęli piękno Ogrodu Wrażeń im. Joanny Krause, usytuowanego na terenie budynku, w którym odbywała się konferencja. Dr inż. Joanna Krause w latach 1961 – 2000 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Roślin Ozdobnych, wówczas Akademii Rolniczej w Poznaniu, cenionym specjalistą w zakresie ozdobnych roślin cebulowych, a także jednorocznych, trwałych niezimujących i bylin. Na podstawie prowadzonych badań napisała wiele cennych prac naukowych i książek dostępnych zarówno dla specjalistów, jak i amatorów. Ogród Wrażeń jest efektem ogromnego wysiłku wielu osób. Powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Joanny Krause, przeznaczonemu na realizację konkursu na zagospodarowanie terenu oraz budowę ścieżek, systemu nawadniania, a także altany. W utworzeniu Ogrodu Wrażeń pomogli również liczni darczyńcy. Znajdują się w nim rabaty stymulujące cztery zmysły – w celu pobudzenia zmysłu wzroku i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych osób korzystających przygotowano rabaty w kolorach: czarnym, biało-żółtym, pomarańczowo-czerwonym oraz różowo-fioletowo-niebieskim. Stymulacja dotyku poprzez dłonie jest możliwa dzięki roślinom posadzonym w wysokim zagonie. Rośliny dają różne wrażenia – miękkości, twardości, chropowatości, zimna, gładkości, ostrości. Stopy z kolei mogą doświadczyć różnych podłoży na ścieżce sensorycznej. Pachnący zakątek pobudza węch. Rabata traw i ogród wodny dostarczają dźwięków, co jest szczególnie istotne dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.

Ciekawa była również prezentacja dr Edyty M. Nieduziak z Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na temat hortiterapii jako elementu aktywizacji zawodowej dorosłych z autyzmem. Dzięki stymulacji zmysłów w naturalnych okolicznościach osoby z tym zaburzeniem mogą doświadczać własnych reakcji na określone bodźce czy sensoryczne aspekty otoczenia. Hortiterapia w ich przypadku nie tylko uczy samodzielności i zaradności życiowej, ale też pomaga w komunikacji i integracji z ludźmi.

Drugą część konferencji stanowiły warsztaty. Każdy uczestnik mógł na etapie zgłoszenia na konferencję wybrać warsztat, w którym chciał wziąć udział. Do wyboru było kilka warsztatów, wśród nich między innymi: warsztat pt. „Herbarium – ziołowe podarunki” (w trakcie warsztatu uczestnicy poznali walory sensoryczne niektórych gatunków ziół, przygotowywali różnorodne produkty ziołowe i stworzyli unikatowe ziołowe podarunki), warsztat pt. „Eko torba – zrób to sam” (uczestnicy wykonywali torby z motywem roślin), warsztat pt. „Pleciemy sobie… z roślin i emocji” (splecione zostały obrazy uczuć i emocji z liści i kłosów traw, pędów, włóczki oraz sznurków na wzór dawnych kilimów).

 

Tekst i fot. Karolina Anna Kasprzak