Nasza ankieta

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie czytają miesięcznik "Filantrop Naszych Czasów"

W pierwszym kwartale każdego roku przeprowadzamy ankietę, której celem jest ocena naszego miesięcznika – czy jest przydatny osobom z niepełnosprawnościami i w jakim stopniu dzięki niemu mogą rehabilitować się społecznie. Ankieta kierowana jest do czytelników naszego miesięcznika: uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej i pozostałych osób.

Wszystkie odpowiedzi w ankietach są dla nas bardzo ważne. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, co realizowane jest prawidłowo, a co wymaga jeszcze poprawy. Ankieta składa się z kilku pytań. Należy zakreślić kółkiem jedną wybraną odpowiedź (a, b lub c). Przy każdym pytaniu pozostawiliśmy miejsce na dodatkowe informacje, refleksje i spostrzeżenia. Podanie danych osobowych w ankiecie (imienia i nazwiska osoby wypełniającej) jest dobrowolne. 

Formularz ankiety w pliku Word zamieszczamy poniżej. Ankietę należy wydrukować i po wypełnieniu odesłać pocztą na adres: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, osiedle Bolesława Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań. Formularz ankiety można również nadesłać e-mailem w postaci skanu zapisanego w pliku PDF na adres: mbajerowicz@wp.pl Ankiety prosimy nadsyłać do 31 marca.

Pobierz formularz ankiety