Ogłoszenie postępowania ofertowego

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” realizująca projekt pod nazwą: „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów””, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłasza postępowanie ofertowe na wybór ofert dotyczących wykonania usługi składu komputerowego i redakcji technicznej oraz wydruku i oprawy introligatorskiej miesięcznika.

Termin składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami upływa w dniu 28 lutego 2022 roku. Zakładany okres realizacji zamówienia: 01.04.2022 – 31.03.2023. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania przez Zamawiającego i przekazania Wykonawcy informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON. 

 

Załączniki:

1/ Zapytanie ofertowe – skład komputerowy i redakcja techniczna – pobierz plik

2/ Zapytanie ofertowe – druk i oprawa introligatorska – pobierz plik