Opowieści pełne słońca

Zdjęcie przedstawia scenę, na której występowali artyści

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Sala Wielka Centrum Kultury Zamek ponownie wypełniła się radosnymi okrzykami dzieci. 11 maja po raz dwudziesty drugi Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu i Stowarzyszenie na rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz ich Rodzin „Trwanie” zorganizowały Festiwal Sztuki Naszych Dzieci. To wydarzenie, którego celem jest prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Tegoroczna edycja festiwalu odbywała się pod hasłem: „Słoneczne opowieści”. Słońca nie brakowało na scenie i w sercach uczestników. Wystąpiło siedemnaście zespołów liczących blisko dwustu wykonawców w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Prezentowali oni swoje talenty wokalne, taneczne i aktorskie. Występy pokazały, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w realizacji własnych pasji. Wszystkie były nagradzane gromkimi brawami. Udział wzięli uczniowie szkół specjalnych, dzieci z przedszkoli, uczestnicy placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych, podopieczni specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci – jak zaznaczają organizatorzy – nie jest konkursem, lecz przeglądem i świętem artystycznym. Nauczyciele oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami dzięki uczestnictwu w tym artystycznym przedsięwzięciu mogą wymieniać między sobą doświadczenia, a także omawiać pomysły na spektakle oraz inscenizacje taneczne i wokalne. Festiwal jest jedną z czołowych imprez kulturalnych adresowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są na terenie Poznania.

Odbywał się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Był przeprowadzony w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Głos Wielkopolski”, radio „Eska”, TVP3 Poznań i nasz miesięcznik. Salę Wielką bezpłatnie udostępniło Centrum Kultury Zamek. Organizację wydarzenia wsparli: Straż Miejska, Hufiec ZHP „Piast” i III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kantego w Poznaniu. Pomogli też sponsorzy – firmy: Novotel, Matbet, Matdeco, Pol-Mak, Fundacja „Amicis”, Fundacja Sales Group Dzieciom, Mercure Hotels, AWM Solutions Anna i Wojciech Majchrzyccy, Telf-Wojt, Nivea, Jump Arena, Lama i Asgard.

 

Tekst i zdjęcie: redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”.