Ostatni moment na PIT

Ilustracja przedstawia formularz PIT, wraz z leżącymi na stole kalkulatorem i długopisem.

Koniec kwietnia oznacza, że dobiega końca składanie rocznych zeznań podatkowych od osób fizycznych za 2021 rok. W tym roku 30 kwietnia przypada w sobotę, zatem na złożenie zeznania mamy czas do 2 maja. Najprościej zrobić to za pomocą elektronicznej usługi e-PIT. Składając zeznanie podatkowe nie zapomnijcie Państwo wskazać organizacji, której chcecie przekazać 1% swojego podatku.

W usłudze e-PIT dla każdego podatnika są przygotowane wstępne rozliczenia, które możemy zweryfikować i zaakceptować lub zmodyfikować. Jeśli tego nie zrobimy do 2 maja, Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje nasze zeznania PIT-37 i PIT-38, obecne w systemie. Nie można już korzystać z wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ, który był dostępny jeszcze dwa lata temu. 

Podatnicy mają możliwość przekazania 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajcie, że przekazując swój 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego nie tracicie ani złotówki. Przekazując swój 1% przyczyniacie się do poprawy sytuacji osób i rodzin w najtrudniejszym położeniu życiowym, bo dzięki zbiórce 1% podatku wskazana organizacja za zgromadzone środki z odpisu 1% będzie mogła zorganizować rehabilitację dla swoich podopiecznych, przeprowadzić zajęcia usprawniające, zakupić żywność dla najuboższych, środki higieniczne czy opatrunkowe. Potrzeb jest mnóstwo, w każdej organizacji inne. 

Nasza Fundacja środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok będzie mogła przeznaczyć na wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, na łamach którego wypowiadają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami i które dzięki tym publikacjom odzyskują wiarę w siebie i we własne możliwości. Będziemy mogli również wydać kolejne publikacje książkowe utalentowanych twórców z niepełnosprawnością i nieść pomoc charytatywną potrzebującym. Jak przekazać 1% swojego podatku? Wystarczy w zeznaniu podatkowym w wybranej rubryce wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. 

 

Źródło: informacja własna. Zdjęcie pochodzi z zasobów strony PIT.pl