Konkurs fotograficzny

Zdjęcie przedstawia żółty kwiat.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” zaprasza do uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod tytułem „Świat kwiatów wokół nas w ujęciach osób z niepełnosprawnościami”. Konkurs jest kierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, które zamieszkują na terenie powiatu poznańskiego. Udział mogą wziąć amatorzy, nieposiadający doświadczenia związanego z fotografią. 

„Świat kwiatów” – to kolejna edycja konkursu, który w minionych latach spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony osób z niepełnosprawnościami, uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę prezentacji dorobku artystycznego tej grupy osób i walkę o ich równe prawa w społeczeństwie. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego oraz ze środków własnych Stowarzyszenia „ROKTAR”. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Dla laureatów przewidziane zostały nagrody rzeczowe.

Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. 

Każda placówka terapeutyczna może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć. Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do 30 czerwca, pocztą tradycyjną na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej „ROKTAR”, ul. 27 grudnia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne lub osobiście. Materiały dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Fotografie muszą być wywołane w formacie 20×30 (lub 21×30), bez połysku. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna. Zdjęcia należy również wysłać w formie elektronicznej, na płycie CD, w formacie JPG. Wielkość pliku nie powinna być mniejsza niż 1000 KB. 

Oceniane będą: pomysł, interpretacja tematu, zgodność treści pracy z tematem projektu, walory artystyczne. Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 30 września. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia „ROKTAR” i Powiatu Poznańskiego. Informacji o konkursie udziela Elżbieta Kram, tel. 500 420 323, e-mail: roktar@roktar.pl 

Poniżej zamieszczamy załączniki w formacie WORD – regulamin konkursu, kartę opisu dotyczącą zdjęć oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kartę opisu oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dołączyć do zgłaszanych prac. 

1/ Regulamin konkursu fotograficznego

2/ Karta opisu – zdjęcia

3/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Źródło: informacja nadesłana przez organizatora konkursu. Fotografia pochodzi z archiwum redakcji miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”.