Poezja wrażliwego serca

Zdjęcie przedstawia autorkę tomiku trzymającą w dłoni bukiet kwiatów.

Na początku 2022 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Lublińcu tomik wierszy Marii Bednarek, stałej czytelniczki naszego miesięcznika oraz inicjatorki działań społeczno-kulturalnych. Z tytułem zbioru wierszy „W złotych godzinach” trafnie współgra okładkowa fotografia Andrzeja Błońskiego, przedstawiająca krajobraz wsi podczas zachodu słońca. Przypomina o pięknie otaczającego nas świata, którego w codziennym zabieganiu nie dostrzegamy.

Każdy wiersz Marii Bednarek wyraża wdzięczność dla Stwórcy za życie, za matkę, ojca, rodzinę, przyrodę, piękno wsi, a przede wszystkim za wszystkich ludzi, których spotkała na swojej drodze i którzy sprawili, że czuje się potrzebna i może realizować swoją twórczą pasję. A pasja ta to nie tylko pisanie wierszy, to również wykonywanie różnego rodzaju prac plastycznych – jak choćby przedstawione na zdjęciu w tomiku kolorowe, ręcznie zdobione pisanki – symbol Świąt Wielkiej Nocy.

Swoje słowa autorka dedykuje błogosławionym – Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Matce Elżbiecie Róży Czackiej, pionierce polskiej tyflologii i opiekunce osób niewidomych, która od dzieciństwa zagrożona była ślepotą. „Większość zamieszczonych w tomiku utworów powstała w czasie zarazy, motywującej bardziej niż kiedykolwiek do pokory i refleksji. Mają charakter religijno-modlitewny, łączący sacrum z profanum” – pisze M. Bednarek w słowie wstępnym.

Niech więc takim czasem pokory i refleksji będzie dla każdego lektura tej książki. Bo przecież – jak pisze poetka – „wrażliwość serca daje ukojenie”. Spokojnie i bez pośpiechu przyglądajmy się więc kwiatom i innym roślinom, bacznie obserwujmy zwierzęta, uczmy się dostrzegać to, co piękne, kruche i ulotne. To jest właśnie – bynajmniej takie odnoszę wrażenie – najważniejsze przesłanie tomiku „W złotych godzinach”. To świat, który stworzył Bóg. Nie jest to jednak świat bez skazy. W wierszu pt. „Panie Mój” autorka zastanawia się nad umiejętnością „miłowania bliźniego swego jak siebie samego” przy jednoczesnej rezygnacji ze wszystkiego, co najważniejsze na rzecz poświęcenia się tym, którzy ani trochę nie kochają nas jak siebie samych. Bo przecież boski świat to nie tylko urzekające swym pięknem kwiaty, krajobrazy wsi i zwierzęta, lecz także ludzie – z licznymi wadami, słabościami i niedoskonałościami.

Maria Bednarek urodziła się na Rzeszowszczyźnie. Mieszka w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem i animatorem kultury. Związana z Warszawskim Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W 2010 roku za swoje działania została nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2021 roku otrzymała od Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi. Ma na swoim koncie również inne nagrody oraz wyróżnienia. Z autorką tomiku „W złotych godzinach” można kontaktować się wysyłając e-maila na adres: maria@bednarek.org

 

Źródło: informacja własna. Zdjęcie pochodzi z archiwum autorki.