Polska pomaga Ukrainie

Pomoc dla Ukrainy

Na skutek wojny w Ukrainie ucierpiało tysiące niewinnych ludzi. W całym kraju organizowane są liczne zbiórki darów rzeczowych – ubrań, środków czystości, lekarstw. W pomoc włączyło się między innymi miasto Poznań. Od poniedziałku 28 lutego działa Miejski Punkt Pomocy „Poznań dla Ukrainy”. Można tam przynosić dary dla potrzebujących. Koordynacją punktu zajmują się pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Przynosić można żywność z długim terminem przydatności do spożycia, odzież (nową lub niemającą oznak użytkowania, zwłaszcza ciepłe okrycia), środki higieny osobistej. Przydadzą się też książeczki z kolorowymi obrazkami dla dzieci, środki opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, naładowane powerbanki. Lista najpotrzebniejszych artykułów jest na bieżąco uzupełniana i publikowana na Facebooku. Wystarczy kliknąć tutaj. Warto przed wizytą skontaktować się z punktem wysyłając wiadomość w komentarzu lub na Messengerze, aby dowiedzieć się, co jest aktualnie potrzebne. Nie warto przynosić rzeczy, na które nie ma zapotrzebowania. 

Miejski Punkt Pomocy „Poznań dla Ukrainy” działa przy ulicy Bukowskiej 27/29

 

Natomiast Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że rząd uruchomił mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej, przy czym wsparcie przekazywane będzie między innymi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa bądź instytucje angażujące się w pomoc osobom przybywającym z Ukrainy proszone są o zamieszczenie informacji na ten temat za pomocą formularza na stronie internetowej – link do strony. Dzięki takiemu zgłoszeniu proces koordynacji działań pomocowych będzie ułatwiony, a wsparcie udzielone zostanie w sposób najbardziej efektywny. 

 

Źródło: informacja nadesłana.