Zaproszenie na „Zlot Talentów”

Zdjęcie przedstawia grupę artystów.

Osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące na terenie powiatu poznańskiego będą mogły wziąć po raz kolejny udział w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu, a bezpośrednim realizatorem – Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Finał „Zlotu Talentów” odbędzie się we wrześniu. 

Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Poznańskiego. W tym roku przypada jubileuszowa, dziesiąta edycja. Uczestnictwo w „Zlocie Talentów” mogą zgłaszać osoby indywidualne, placówki rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz organizacje pozarządowe. Na finałowej gali twórcy będą mogli zaprezentować swoje uzdolnienia plastyczne, wokalne, fotograficzne, filmowe i teatralne. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla głównego zwycięzcy przeglądu – tytuł „Talent Roku 2022”.

Do „Zlotu Talentów” można zgłaszać wyłącznie prace i utwory, które są dziełami oryginalnymi, nie naruszają praw osób trzecich i nie były dotychczas nigdzie publikowane ani prezentowane. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie ich do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Powiatu Poznańskiego bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

Nie zabraknie również i w tym roku okazji do zaprezentowania prac przestrzennych. Zgłoszone mogą być prace w tematach: „Fantazyjne motyle”, „Afrykańska maska” i „Baśniowe inspiracje”. Z kolei konkurs fotograficzny będzie dotyczył tematów: „Mój dom w obiektywie” i „Leśne fotografie”.

Zgłoszenia na „Zlot Talentów” przyjmowane są do 10 czerwca. W tym celu należy przesłać w wersji papierowej bądź elektronicznej wypełnioną kartę zgłoszenia. Można ją pobrać ze strony www.maltadom.fc.pl. Na stronie dostępny jest również regulamin, karta opisu oraz oświadczenie uczestnika. Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy pod numerami telefonów: 618 194 446, 507 117 248 lub mailowo: zlottalentow2022@gmail.com.

 

Źródło: informacja nadesłana przez organizatora. Zdjęcie pochodzi z archiwum Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu.