Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Zdjęcie przedstawia dłoń schowaną w dwóch dłoniach innej osoby

Fundacja Edukacji Nowoczesnej z siedzibą w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. To projekt pod tytułem: „Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami – epidemia SARS CoV-2”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trwa od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2022. 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego (poradnictwo kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższych z całej Polski). Poradnictwo jest realizowane w formie spotkań online (za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, komunikatory społecznościowe) i stacjonarnie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

Warunkiem udziału osób z niepełnosprawnościami w projekcie jest przedłożenie: podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność oraz stopień bądź innego dokumentu równoważnego do powyższego (skany lub wersja papierowa).
 
Warunkiem udziału najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnościami jest przedłożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego dla krewnego osoby z niepełnosprawnością oraz dokumentu poświadczającego niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniony i złożenie oświadczenia dotyczącego pokrewieństwa/opieki nad osobą z niepełnosprawnością (w formie skanu lub w wersji papierowej). 

Kontakt w sprawie projektu: j.roszkowska@fen.net.pl – w treści e-maila należy podać swój numer telefonu.

 

Źródło: informacja nadesłana przez realizatora projektu, zdjęcie pochodzi z zasobów strony pixabay.com