Więcej o: Dla wnikliwych badaczy

Dla wnikliwych badaczy

Prace magisterskie związane z zagadnieniem niepełnosprawności, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę osób z niepełnosprawnościami mogą być zgłaszane do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Czytaj więcej „Dla wnikliwych badaczy”