Więcej o: Nabór kandydatów do Rady

Nabór kandydatów do Rady

Jan Grabkowski, starosta poznański ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty m.in. w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, oceny realizacji programów, opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu.

Czytaj więcej „Nabór kandydatów do Rady”