15 lat Stowarzyszenia „Bioderko” w Chodzieży

Założycielka stowarzyszenia przyjmuje gratulacje i kwiaty od stojącego naprzeciw niej mężczyzny.

Najpierw był ból, później strach i niepewność. Opuszczając szpital po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego nie miała żadnych konkretnych informacji jak żyć ze sztucznym stawem biodrowym – gdzie się rehabilitować, gdzie szukać pomocy, choćby w nawiązaniu kontaktu z osobami żyjącymi z endoprotezą. Towarzyszyło jej osamotnienie, bezsilność, poczucie pustki.

Zrozumiała wówczas, że inni pacjenci, podobnie jak ona, otrzymują przy wypisie ze szpitala jedynie krótką instrukcję na temat podstawowych zachowań pooperacyjnych. Postanowiła powołać do istnienia organizację niosącą fachowe wsparcie ludziom – jak to się skrótowo mówi w ich środowisku – „z endo”. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”, bo tak brzmi pełna nazwa tejże organizacji założonej przez Honoratę Pilarczyk, mieści się w Chodzieży i jest jedyną organizacją pozarządową w województwie wielkopolskim i w całej Polsce w ogóle, której działania koncentrują się na zapewnianiu rzetelnych informacji oraz na tworzeniu warunków do rehabilitacji i terapii osobom po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. W tym roku organizacja obchodzi 15 lat działalności. Uroczystość jubileuszowa została zorganizowana 9 września w Chodzieskim Domu Kultury. Mnóstwo zajętych miejsc było dowodem, że „Bioderko” to wielka, wspaniała rodzina złożona z osób w różnym wieku, o różnych charakterach, upodobaniach i pasjach, które świetnie się rozumieją, a co najważniejsze, wspierają w krytycznych momentach.

– Potrzebowałam 50 lat żeby zrozumieć, co tak naprawdę jest w życiu ważne. To drugi człowiek. Dla niego warto budować przystań, w której może się schronić, gdy szuka pomocy. Można mieć zdrowie, pieniądze i sławę, a być samotnym człowiekiem, ale można mieć też puste ręce, głowę pełną pomysłów i wielu przyjaciół, żeby być szczęśliwym i robić istotne rzeczy. Swoje niedyspozycje i cierpienia przekuwamy w pozytywne emocje – potrafimy cieszyć się każdą chwilą bez bólu wykradzioną życiu, tańczymy i śpiewamy niosąc światu radość, nie zwracając uwagi na to, jak bardzo to nasze życie jest zranione i okaleczone – mówiła o sobie i „Bioderku” podczas uroczystości założycielka.

Stowarzyszenie nieustająco zabiega o to, aby na oddziałach ortopedycznych nie zabrakło informacji dla pacjentów po zabiegach, proponuje różne publikacje na temat życia z endoprotezą, członkowie odwiedzają się wzajemnie i dzielą swoimi doświadczeniami. „Bioderko” realizuje szereg inicjatyw ukierunkowanych na profilaktykę oraz promocję zdrowia, jak również na integrację – odbywają się wspólne wyjazdy, udział w targach medycznych czy dla seniorów, wiele ciekawych projektów. W czasie pandemii udało się stowarzyszeniu zorganizować dziesiątą edycję prozdrowotnej akcji „Zdrowa Sobota”, a dzięki środkom z konkursów ofert Gminy Miejskiej Chodzież i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przeprowadzić setki godzin fizjoterapii dla członków stowarzyszenia,  hipoterapii dla dzieci, a także zajęcia z nurkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Od blisko roku stowarzyszenie zajmuje tzw. Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji, które powstało w ramach projektu rewitalizacji „Chodzież Od Nowa”. Jest to miejsce, gdzie odbywają się liczne spotkania integracyjne i terapeutyczne czy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i bezpieczeństwa seniorów. Miejsce bez barier, przyjazne osobom z różnymi niepełnosprawnościami i starszym, otwarte dla wszystkich zainteresowanych tego typu działaniami. Nowa sala kosztowała wiele wysiłku i ciężkiej pracy fizycznej (w ciągu niespełna dwóch dni trzeba było przenieść sprzęt, meble i dokumenty z jednego lokalu do drugiego), ale udało się.

Podczas uroczystości jubileuszowej założycielka stowarzyszenia wręczyła statuetki i podziękowania. Otrzymali je: Mirosław Juraszek, starosta chodzieski, Piotr Witkowski, zastępca burmistrza Miasta Chodzież, Agnieszka Ginda, przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Hanna Gałązka, dyrektor Banku Spółdzielczego w Chodzieży, Łukasz Dymek, dyrektor Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju i Edukacji oraz Wojciech Burzyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski. Były liczne gratulacje i koncert arii operetkowych.

– Dziękuję instytucjom wspierającym, darczyńcom, wolontariuszom, naszym lekarzom i fizjoterapeutom. Bez ich pomocy nic by się nie udało. Dziękuję również mediom – za to, że są z nami podczas ważnych dla nas wydarzeń. Serdeczne podziękowania kieruję do przedstawicieli Chodzieskiego Domu Kultury, który nigdy nie odmawia pomocy przy organizacji spotkań. I dziękuję także mojemu mężowi – za to, że cierpliwie znosi wszystkie moje pomysły, biuro w mieszkaniu, ciągłe nieobecności w domu, brak obiadu. Mogę dzisiaj z dumą powiedzieć, że 15-letni dorobek „Bioderka” to zdany egzamin z pełnionej służby społecznej – podsumowała H. Pilarczyk.

 

Tekst i fot. Karolina Anna Kasprzak

Zdjęcie przedstawia salę pełną siedzących osób. Osoby, które otrzymały statuetki stoją w szeregu. Gość przemawia do mikrofonu. Założycielka stowarzyszenia przyjmuje gratulacje i kwiaty od stojącego naprzeciw niej mężczyzny.