Statuetki „Idola” czekają

Statuetka IDOL

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” organizuje w tym roku kolejną edycję konkursu „Idol”, którego celem jest uhonorowanie osób, instytucji i firm zaangażowanych w tworzenie przyjaznych warunków osobom z niepełnosprawnościami wzroku, upowszechnianie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie i walkę o należne im prawa. Konkurs składa się z etapu regionalnego i ogólnopolskiego. 

Przewidziana jest również nagroda dla idola światowego, czyli osoby zaangażowanej w powyższe działania na szczeblu międzynarodowym. Jak zwykle przygotowano kilka kategorii konkursu: idol środowiska (wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która mobilizuje innych do działania swoją pracowitością, pomysłowością oraz osiągnięciami), idol specjalny (osoba zasłużona dla emancypacji środowiska, działająca na jego rzecz osobiście bądź w imieniu instytucji, którą reprezentuje – kategoria ta dotyczy wyłącznie konkursu na szczeblu krajowym), idol w kategorii media (przedstawiciel mediów – radia, prasy, telewizji bądź portalu internetowego, który prezentuje materiały dotyczące spraw osób z niepełnosprawnościami wzroku), idol w kategorii instytucja otwarta dla niewidomych (nagroda dla instytucji rozumiejącej potrzeby środowiska osób niewidomych oraz słabowidzących, która swoimi działaniami prowadzi do niwelowania barier), idol w kategorii firma roku i produkt roku (te kategorie również dotyczą wyłącznie konkursu krajowego) oraz idol światowy (laureat przyjmuje zaszczytny tytuł WORLD IDOL OF THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED – Światowy Idol Niewidomych i Słabowidzących, w skrócie Światowy Idol).

Kandydatów można było zgłaszać na stronie internetowej konkursu – idol.szansadlaniewidomych.org. Na tej stronie znajduje się także regulamin konkursu. Głosowanie jest bezpłatne i trwa dla większości województw do dnia 6 czerwca. Z każdego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos. Po zakończeniu głosowania w etapie wojewódzkim władze Fundacji wybiorą kandydatów z każdej kategorii. Władze wezmą pod uwagę głos internautów jako głos doradczy. Po wyłonieniu kandydatów dla każdej z kategorii rozpocznie się głosowanie ogólnopolskie. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która będzie odbywała się w kilkunastu miastach Polski (etapy regionalne), a także w Warszawie (etap ogólnopolski).

 

Źródło: informacja uzyskana od organizatora konkursu. Zdjęcie pochodzi ze strony idol.szansadlaniewidomych.org