Więcej o: Charytatywny Bieg z Misiem

Charytatywny Bieg z Misiem

Ponad siedmiuset biegaczy spotkało się w sobotnie przedpołudnie 22 kwietnia nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Była to szósta edycja Charytatywnego Biegu z Misiem zorganizowanego przez działające przy Przedszkolu Specjalnym nr 164 w Poznaniu Stowarzyszenie „Przedszkolni Przyjaciele”. Całkowity dochód z opłat startowych został przeznaczony na potrzeby terapeutyczne dzieci uczęszczających do tego przedszkola.

Czytaj więcej „Charytatywny Bieg z Misiem”

Więcej o: Opieka wytchnieniowa w Lisówkach

Opieka wytchnieniowa w Lisówkach

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w powiecie poznańskim od 1 kwietnia tego roku realizuje program pod nazwą: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa w tym zakresie została zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim i przewiduje przeznaczenie na ten cel blisko 400 tysięcy złotych. 

Czytaj więcej „Opieka wytchnieniowa w Lisówkach”

Więcej o: Wyniki naszej ankiety

Wyniki naszej ankiety

31 marca zakończył się drugi okres finansowania projektu pt. „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak co roku w lutym i marcu rozesłaliśmy do uczestników projektu ankietę, w której każdy mógł wypowiedzieć się, jak ocenia jakość edytorską oraz graficzną miesięcznika, jego przydatność itp. Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi.

Czytaj więcej „Wyniki naszej ankiety”

Więcej o: „Niedosłyszących nie obsługujemy”

„Niedosłyszących nie obsługujemy”

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, a więc Głuchych i niedosłyszących, zdawać by się mogło – w dwudziestym pierwszym wieku, przy powszechnym dostępie do informacji i ciągłym zwiększaniu świadomości społecznej – się nie zdarza. Nic bardziej mylnego. Słowo „Głuchych” celowo piszę wielką literą, ponieważ Głusi to grupa społeczna, która zasługuje na równe traktowanie i respektowanie należnych jej praw.

Czytaj więcej „„Niedosłyszących nie obsługujemy””