Więcej o: Nigdy się nie poddawaj

Nigdy się nie poddawaj

Osoby z niepełnosprawnościami jak wszyscy ludzie mają marzenia i plany. Wychowankowie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu (DOA) przez kilka chwil wykonywali różne zadania, które sobie wymarzyli. Umożliwił to projekt pod nazwą „Możliwe Niemożliwe”, realizowany w DOA od lipca 2021 roku pod kierunkiem dwóch instruktorek terapii – Pauliny Kosteckiej i Jolanty Dawid-Fabianowskiej. 

Czytaj więcej „Nigdy się nie poddawaj”

Więcej o: Biegiem po pracę

Biegiem po pracę

Kolejka oczekujących ustawiła się pod drzwiami sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. W poniedziałek 5 grudnia odbyła się tam giełda pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a partnerem – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Czytaj więcej „Biegiem po pracę”

Więcej o: Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO

Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane dofinansowywane ze środków PFRON mogą do dnia 19 października 2022 r. składać wnioski o zwiększenie dofinansowania. Uprawnione do wnioskowania są organizacje, które zawarły umowy wieloletnie w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019) i konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020). 

Czytaj więcej „Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO”

Więcej o: Nagroda Starosty Poznańskiego

Nagroda Starosty Poznańskiego

Do końca października można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Starosty Poznańskiego. Nagroda ma charakter rzeczowy i jest przekazywana w formie statuetki oraz dyplomu raz w roku, w trzech kategoriach: przedsiębiorczości, inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Jest to okazja, aby wypromować osoby i podmioty działające aktywnie na rzecz dobra wspólnego.

Czytaj więcej „Nagroda Starosty Poznańskiego”